Forretningsbetingelser

Udvendig vinduespudsning

Udvendig vinduespudsning udføres kun som abonnementsservice, hver 4. eller 8. uge, med mindre andet er aftalt. Accepteres tilbuddet gælder det minimum 3 besøg, med mindre andet er aftalt.

Vinduerne skal være nemt tilgængelige, hvilket vil sige at der skal være ca. 1 meter fri plads rundt om vinduet. Træer og buske må ikke dække for vinduerne eller selve adgangen til vinduet.

Er det ikke muligt at komme til vinduet, vil det blive betragtet som blokeret og derfor vil det ikke blive pudset. Prisen vil ikke blive reguleret ved blokerede vinduer.

Aftørring af vindueskarmen er ikke inkluderet som standard i tilbuddet – ønskes dette kan det bestilles som en ekstra service, for en mindre merpris. Vask af hele vinduesrammen kan også tilbydes ved merpris.

Der fralægges et hvert ansvar for ridser og skader på karme eller ruder. Der benyttes altid professionelt skånsomt udstyr.

Indvendig vinduespudsning

Ved indvendig vinduespudsning er det kundens ansvar at sørge for at vindueskarme og andre genstande der skulle stå i vejen er ryddet. Hvis dette ikke er gjort, kan det blive betraget som et blokeret vindue og bliver derfor ikke pudset.

Afrensning

Der kan tilbydes afrensning af dine vinduer for eksempelvis maling og klistermærker. Dog er flere typer vinduesglas sårbare overfor afrensning. Der tages her forbehold for ridser, der skulle forekomme eller ligge bag det afrensede. Dette er kundens ansvar.

Kontakt inden ankomst

Der tilbydes en sms 1-3 dage før ankomst, hvis du evt. har en låst havelåge eller lignende. Hvis der ikke er adgang ved ankomst, forbeholder vi os retten til at opkræve det fulde beløb for den aftalte opgave.

Det er kundens ansvar at meddele om ændringer i adgang til feks. baghave eller andet.

 

Regulering af priser

Regulering af priser kan ske ved ændring af antal vinduer.

Der bliver indexreguleret 1 gang årligt.

 

Reklamation

Skulle du have en klage, så kontakt os senest 3 dage efter vinduespudsningen.

 

Uberettiget reklamation:

Uberettiget reklamation kan være, hvis der bliver reklameret over vinduespoleringen og det viser sig at være kalk, maling eller at der kun er poleret udvendigt og skidtet så sidder indvendigt.

 

Hvad renses af ved normal vinduespolering

  • Skidt der er tilføjet vinduerne på naturlig vis.
  • Trafikfilm og pollen.
  • Efterladenskaber fra dyr. (forbehold for bimøg)

Hvis du eventuelt skulle have klistermærker, kalk eller andet der ikke er kommet af ved normal vinduespudsning, så kan der bestilles en afrensning af dette.

Hvad renses IKKE af ved normal vinduespolering

  • Silikone/klistermærker og rester (fx fra nye vinduer)
  • Kalk (fx fra haveslangen, da dette efterlader kalkrester)
  • Cement, mørtel, maling, lak og olie.

 

Ændringer til vinduespudsning

Er der ændringer til vinduespudsningen, skal det meddeles til mig senest 5 dage før ankomsten (kontakt os for næste dato).

Hvis der skulle være en hindring ved vinduerne, forbeholdes der retten til at opkræve det fulde beløb for den aftalte opgave.

Det er kundens ansvar at oplyse om flytningm, kontaktinfo eller evt ny emailaddresse hvortil faktura sendes til.

 

Betaling

Skal ske senest 8 dage efter hver vinduespudsning, med mindre andet er aftalt. Der kan opkræves et rykkergebyr på 100kr. ved overskridelse af betalingsfristen.

 

Arbejdstider

Hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 17.00.

Lørdag & søndag kan forekomme ved travlhed mellem kl. 09.00 – 17.00.

Ved ferie eller sygdom kan intervallet blive rykket +/- 14 dage.

 

Vejret

Vinduespudsning udføres i alt slags vejr, hele året.

 

Opsigelse af abonnement

Skal meddeles skriftligt senest 5 dage før næste besøg.
Opsigelsen skal ske skriftligt via mail eller sms, og er kun gældende hvis beskeden bliver bekræftet.

Vi forbeholder os retten til at ændre eller rette betingelserne uden forudgående varsel.